Inboedel service

Kringloopwinkel Op 'e Nij biedt de service om een woning te ontruimen.

Soms komt het voor dat de kringloopwinkel gebeld wordt met de vraag of wij een woning kunnen ontruimen. Dit kan zijn omdat mensen verhuisd zijn naar bv. een ouderen-appartement, of omdat mensen overleden zijn. Op ‘e Nij biedt tegen vergoeding deze service. Deze vergoeding is afhankelijk van de grootte van de woning en de hoeveelheid spullen. Voor een afspraak omtrent een ontruiming kunt u bellen met de kringloopwinkel.

Omdat het ontruimen van een woning ook heel veel werk met zich mee brengt, zijn hier wel enkele voorwaarden aan verbonden:
  • Er komen vooraf altijd eerst 1 of 2 medewerkers kijken om wat voor goederen het gaat bij de ontruiming. Wij gaan uit van het idee dat er voor beide partijen voordeel is. We ontlasten u door deze service aan te bieden en tegelijkertijd krijgen we voor onze winkel een aantal verkoopbare spullen. Hierbij moet er wel een balans zijn tussen verkoopbare en onverkoopbare goederen.
  • Van te voren worden duidelijk afspraken gemaakt over wat allemaal mee genomen moet worden en wat moet/mag achterblijven in de woning. Het is fijn als dit ook duidelijk op papier staat. Denk hierbij bv. ook aan gordijnen/gordijnroedes en spullen die aan de muur bevestigd zijn zoals kapstok/keukenrekje e.d.

Chemische goederen laten wij altijd achter. Hiervoor hebben wij geen afzetmogelijkheden.

  • De medewerkers spreken af binnen welk tijdsbestek de ontruiming moet plaats vinden en willen dan ook graag weten waar eventueel de sleutel gehaald/terug gebracht kan worden.
  • Indien wij bij de ontruiming toch nog persoonlijke spullen tegenkomen, leggen we deze apart en zorgen we dat deze terugkomen bij de eigenaar/familie.
  • Goederen die niet in de kringloop verkocht kunnen worden, zullen door ons zorgvuldig worden gescheiden en op de juiste wijze worden afgevoerd.