Vrijwilligerswerk

Al onze vrijwilligers die zich ten behoeve van anderen of de samenleving inzetten zijn onmisbaar voor kringloopwinkel Op 'e Nij

De meeste mensen doen vrijwilligerswerk, omdat ze het fijn vinden om iets voor iemand te doen. Of omdat ze het werk zinvol vinden. Of omdat het goed staat op hun cv. Het mes snijdt vaak aan twee kanten. Het heeft voor je omgeving en voor jezelf positieve gevolgen.

Wie vrijwilligerswerk doet, komt in contact met andere mensen. Het zorgt voor verbinding met mensen die je anders misschien wel nooit had ontmoet. Je maakt een praatje op het werk of tijdens de koffie pauze en krijgt wat meer begrip voor elkaar. Dit helpt om elkaar beter te begrijpen en te accepteren. Zo ontstaan nieuwe netwerken in een dorp, een streek, die van belang zijn voor sociale samenhang in de maatschappij.

Een uurtje voor de ander is een uurtje voor jezelf

Mensen die zich ten behoeve van anderen of de samenleving inzetten, zijn onmisbaar voor de samenleving. Vrijwilligers en actieve burgers dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten, dorpen en steden. En ze verzetten een hoop werk wat onbetaalbaar is. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd! Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, zou Nederland behoorlijk ontwricht raken. En zou dit grote gevolgen hebben voor bv. sportclubs, verzorgingscentra, scholen, de kerk, zomerkampen, kringloopwinkels etc.etc. Er zouden héél  véél mooie activiteiten verloren gaan.

Vrijwilligers bij Op 'e Nij

Bij onze kringloopwinkel werken we met een hele gevarieerde groep vrijwilligers. Er zijn diverse taken, zoals het uitzoeken van binnengebrachte spullen, kassa draaien, werken bij de technische dienst, de winkel inrichten, een bestuurstaak op je nemen. Iedereen bij ons is vrijwilliger.

Het is superleuk om met andere mensen deze winkel te runnen. Met allemaal hetzelfde doel: minder verspilling in de maatschappij, spullen een tweede kans geven en de opbrengst schenken aan goede doelen.

Wil je ook vrijwilliger worden?

Leuk dat je ons team wilt komen versterken. We kunnen je hulp goed gebruiken.