Over ons

Al bijna 40 jaar is Stichting Kringloopwinkel Op 'e Nij dé kringlooporganisatie binnen Koudum en omstreken. Wat lange tijd bekend stond als kringloopwinkel Emmaus is inmiddels uitgegroeid tot een onafhankelijke stichting en professionele organisatie.

Wat wij doen

Bij kringloopwinkel Op ‘e Nij geven we gebruikte goederen weer waarde. Je vindt bij ons goede spullen voor in huis, maar ook kleding, boeken en muziek, elektrische apparaten en speelgoed. Voor weinig geld kan je veel moois kopen. Ook vind je bij onze kringloopwinkel regelmatig bijzondere artikelen die liefhebbers en verzamelaars graag bij hun collectie willen hebben. Door ingebrachte spullen te sorteren, te repareren en zoveel mogelijk voor hergebruik te verkopen, dragen we bij aan de duurzaamheid van onze samenleving. Als producten niet meer bruikbaar zijn, proberen we materialen zoals metalen, papier en textiel zo te scheiden, dat zij weer opnieuw ingezet kunnen worden.

Bij kringloopwinkel Op ‘e Nij draait het om mensen. Een plek waar men samenkomt en over elkaar waakt. Waar je zinvol bezig bent in het kringloopbedrijf en samenwerkt met anderen. Iedereen binnen de groep is mede verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Op die manier werkt iedereen samen aan zijn toekomst en die van anderen. Mensen kunnen er werkervaring opdoen of vinden er een leuke en zinvolle dagbesteding. Eén die ertoe doet, want gezamenlijk werken deze vrijwilligers hard om goede, gebruikte spullen weer een tweede leven te geven en de afvalberg te verminderen. En om het verdiende geld beschikbaar te stellen voor mensen die dit hard nodig hebben. We hanteren twee overkoepelende principes:

– handel eerst en vooral ten behoeve van de meest kwetsbaren

– accepteer en respecteer verschillen tussen mensen en behandel een ieder op een gelijkwaardige manier.

Bij kringloopwinkel Op ‘e Nij werken mensen die op een praktische manier iets willen toevoegen aan de samenleving.
We hebben een aantal belangrijke doelen:

mensen mogelijkheden geven hun leven zinvol in te vullen
het milieu verbeteren door het sorteren en zoveel mogelijk hergebruiken van afgedankte spullen
mensen met een kleine beurs de kans geven om voor weinig geld kleding en spullen te kopen
het geld wat we verdienen doneren aan goede doelen in binnen- en buitenland

Alle medewerkers werken als vrijwilliger en brengen de kernwaarden van kringloopwinkel Op ‘e Nij met veel plezier in praktijk. We zien u graag: als bezoeker, donateur, partner of vrijwilliger!

Waar we voor staan

Nieuwe kansen

Mensen en spullen krijgen een nieuwe kans. Op ‘e Nij verwelkomt mensen die concrete steun nodig hebben. We zorgen ervoor dat onze producten een betaalbare prijs hebben. We dragen bij aan een beter milieu door het sorteren, repareren en zoveel mogelijk hergebruiken van afgedankte spullen.

Samen sterker

We vinden respect hebben voor een ander en voor de omgeving een hele belangrijke waarde. Iedereen heeft recht op een plek om te werken en mensen om zich heen te hebben, in een omgeving die duurzaam wordt beheerd. Door je samen in te zetten voor het helpen van anderen, help je ook jezelf. Het gaat om elkaar steunen. Dit gebeurt binnen de groep vrijwilligers tijdens het werk. En ook dóór ons werk steunen we mensen buiten de kringloopwinkel, die deze steun goed kunnen gebruiken.

Zelfredzaamheid

Op ‘e Nij is een zelfstandige kringloopwinkel en beslist op basis van eigen overwegingen. Op ‘e Nij is niet gebonden aan religie of levensovertuiging. Op ‘e Nij schept voorwaarden waarbinnen je op jouw manier werk kunt doen, wat bij je past.

Open en gastvrij

Iedereen is welkom in onze winkel en wordt met respect behandeld.

Praktisch idealisme

Waar nood of onrecht is, biedt Op ‘e Nij concrete steun. Zij is een stichting die zich inzet voor het bestrijden van armoede en sociaal onrecht. Zij doet dit door praktisch aan de slag te gaan. Door oude spullen een nieuwe kans te geven en door inkomsten te verwerven voor mensen die dit nodig hebben. En zij doet dit door samenwerking, door de inzet van een ieder die zich wil inzetten op welke manier dan ook.